AVISOS URGENTES
Estamos en el Tiempo Ordinario. Ciclo C.
agosto 2018
L M X J V S D
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
NOTICIAS IMPORTANTES
Estamos renovando la página Web de la Parroquia.

JUNIORS MD

Cuño Juniors El Pilar

Intentaremos organizar el Movimiento Juniors en la Parroquia de Bonrepòs i Mirambell. Os damos un poco de información:

QUÉ ÉS JUNIORS MD?
Es un moviment format per laics amb un estil de vida que respon a l’Evangeli, que participa de la vida i missió de l’Església amb una metodologia que surt de l’experiència que porta als seus membres, xiquets, adolescents i joves a ser testimonis de Jesucrist al món.
Esta tasca evangelitzadora pròpia de l’Església l’arreplega Juniors MD, com a moviment eclesial i es fa realitat al celebrar la fe i participar de la transformació de la societat, donant testimoni de la crida i compromís.

 

FINALITAT
La finalitat del moviment és, per tant, l’EVANGELITZACIÓ DE XIQUETS, ADOLESCENTS I JOVES. Tota acció evangelitzadora ha de cobrir les dimensions en què es pot dividir el procés de creixement i maduració cristiana:
– Dimensió educativa en la fe.
– Dimensió comunitària i eclesial.
– Dimensió de la litúrgia i els sagraments.
– Dimensió de l’oració.
– Dimensió del testimoni.
– Dimensió de ser persona.
Estes dimensions en Juniors MD es desenvolupen en forma d’itineraris. Un itinerari fa referència a una ruta, amb direcció i característiques concretes, que se segueix per a arribar a un lloc. Cada itinerari té un objectiu, és a dir, pretén desenvolupar una de les dimensions: pretén que el xiquet, adolescent i jove creixa i madure en un aspecte del seu ser cristià.
Al llarg de tot el procés formatiu els membres del Moviment han d’aconseguir cada un d’aquests objectius, per a arribar d’esta manera a madurar la seua fe. No són sis moments per a recórrer separadament, ni són sis fases per a actuar una després d’una altra, sinó que es complementen els uns als altres i contribueixen a una formació gradual (creixent segons les necessitats de cada edat) i global (tots els aspectes estan presents en cada edat).

LA EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
L’educació és un procés, per mitjà del qual es van madurant totes les potencialitats i capacitats del ser humà (intel·ligència, llibertat, dimensió artística, voluntat, afectivitat, comportament, espiritualitat….).
Juniors M.D. comprèn una etapa del procés educatiu vital de la persona. Per tant haurem de tindre en compte les adquisicions prèvies del xiquet i l’orientació que necessitarà quan acabe la seua formació en Juniors.
L’Evangeli és el punt de partida, a partir del qual es fonamentarà l’escala de valors que guiarà la seua intervenció educativa.
El mitjà a través del qual realitzem la nostra tasca educativa és el temps lliure dels xiquets, adolescents i joves. Per les característiques que el temps lliure posseeix serà possible aconseguir els objectius marcats en el procés educatiu.
Juniors MD fa insistència en l’aprofitament d’este temps per a la trobada amb els germans, amb el Senyor i amb un mateix.

LA EDUCACIÓ EN JUNIORS MD
L’opció per l’educació des de la fe que fa Juniors MD no sorgeix de la improvisació, sinó que, ja que pretén una finalitat precisa, l’evangelització, té un projecte clar i estructurat que adapte els objectius i els continguts a les diferents edats dels xiquets, adolescents i joves que es troben en els seus centres.
Per a ser verdaders testimonis de Crist en l’entorn i transmetre a xiquets, adolescents i joves el compromís que ells també posseeixen per ser membres de l’Església, este camí formatiu ha d’adaptar els continguts i objectius de cada etapa i temps als diferents moments del desenvolupament de la persona. És a dir, ha d’estar d’acord amb les característiques evolutives i les necessitats que cada un d’ells té.
A més de evangelitzar, en Juniors MD participem en la educació en valors dels xiquets, incloent en la nostra programació activitats que versen sobre l’amistat, la solidaritat, el medi ambient, el respecte als companys i a la natura,…
A partir d’estos condicionants i de l’anàlisi de la realitat s’ha desenvolupat un projecte educatiu que comprèn des dels nou anys fins a finalitzar l’etapa de joventut (moment en què superada l’etapa de formació en juniors els joves reafirmen els seus compromisos i responsabilitats com a cristians adults).
A través del projecte educatiu intentarem aconseguir la nostra finalitat evangelitzadora.
L’objectiu general del Projecte Educatiu és per tant:
POSSIBILITAR QUE EL XIQUET, ADOLESCENT I JOVE SEGUISCA UN PROCÉS DE MADURACIÓ COMPRENENT TOTES LES DIMENSIONS DE LA PERSONA I DE LA FE

LA IDENTITAT EN EL PROJECTE EDUCATIU
La presència dels signes d’Identitat de Juniors, es reflecteix en el projecte educatiu com un itinerari transversal. És un itinerari perquè es va madurant al llarg d’este procés i és transversal perquè no desenvolupa una dimensió, sinó que complementa els altres itineraris des de l’espiritualitat pròpia de Juniors. Es pretén que els juniors s’identifiquen amb la identitat del moviment a través dels símbols, ritus, espiritualitat, metodologia, activitats,…
Encara que molts signes estan presents de forma contínua al llarg de la vida en Juniors MD, el Projecte Educatiu marca uns moments per a treballar-los i reforçar el seu sentit, relacionant-los amb la idea general de cada temps i els compromisos que es van adquirint.

MÈTODE JUNIORS
Per a educar, és necessari utilitzar una metodologia, que és la ferramenta per a aconseguir els objectius marcats. Es diferencien en el Mètode Juniors quatre moments:

– Experiència: partir de la vida.
– Reflexió: revisar la vida i il·luminar-la amb l’Evangeli.
– Compromís: tornar a la vida amb una actitud renovada.
– Celebració de Fe: celebrar amb Jesús el canvi que ha operat en la meua vida.

En Juniors MD es fa opció per esta metodologia perquè és coherent amb el sistema d’aprenentatge del ser humà: es parteix de les experiències quotidianes, s’adapta a la psicologia i al moment evolutiu, ‘adapta a la realitat de l’entorn de xiquets, adolescents i joves i afavoreix una formació més viva, més partícip i més completa.

Es Iglesia desde la comunidad parroquial
La comunidad fundamental dentro de la Iglesia Diocesana es la parroquia, de la que Juniors M.D. es miembro activo.
La labor de Juniors M.D. cobra sentido en la parroquia donde se inserta, desde aquí sus miembros hacen vida la misión evangelizadora de la Iglesia junto con el resto de fieles y con el párroco como pastor.
Es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro de la parroquia; o sea, el “misterio” mismo de la Iglesia presente y operante en ella. (…) La parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio; ella es “la familia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de unidad”, es “una casa de familia, fraterna y acogedora”, es la “comunidad de los fieles” (…).